AbRedo Bokföringsprogram för Aktiebolag
stifor informationsteknologi ab
StartHämtaPriserVersionshistorikKontaktuppgifter
Versionshistorik

 Version  Datum  Nyheter
 4.1.01 2022-04-03 Uppdatering av skatteuträkning gällande inkomstår 2021 och 2022
 4.0.01 2022-02-09 I ett flertal formulär infört att totalbelopp för aktuella rader visas nere i statusraden
I formulären Balansräkning, Resultaträkning och Huvudbok infört kryssruta för att välja helår som period
I ett flertal formulär åtgärdat så att rutnät inte laddas om ifall det inte är nödvändigt
Uppdatering av skatteuträkning gällande inkomstår 2021
 3.8.04 2021-01-20 Åtgärdat skatteuträkning avseende egenavgifter för 2020
 3.8.03 2020-04-18 Åtgärdat skatteuträkning avseende egenavgifter för 2019 och 2020
Åtgärdat så att SIE-import inte visar felmeddelande
 3.8.02 2020-02-25 Åtgärdat skatteuträkning avseende i vissa inkomstintervall felaktigt grundavdrag för pensionärer år 2019
Vid lagring och återlagring av säkerhetskopia ändrat dialogen och åtgärdat så att hela sökvägen visas
Vid bokföring av faktura ändrat så att Bokför- och Registrera-knapp är förvalda vid bokföring och registrering av kundfordran
 3.8.01 2019-11-27 Åtgärdat så att datum för år 2020 formateras rätt när det skrivs med 6 siffror
I formulär för Fakturor / Kvitton lagt till kryssruta för att slippa möjlighet att skriva ut bokföringsorder för bokförd faktura
Åtgärdat i formulär för Skatteuträknat Resultat år 2019 så att rätt årtal anges vid Avgår: Preliminär skatt
Ändrat texten vid bokföringshjälp för bokföringskonton 7291 och 7292 så att rätt information ges
 3.7.05 2019-04-25 Ändrat så att total skattesats för person och inkomstår visas med 3 decimaler
Vid registrering av kundfordran, åtgärdat så att förfallodatum inte ibland visar fel
 3.7.04 2018-12-23 Åtgärder för skatteuträkning gällande statlig skatt för 2018
Åtgärdat så att jobbskatteavdrag beräknas 2018 även för de som är födda år 1952
Ändrat belopp gällande reducerat grundavdrag för år 2018
Åtgärdat så att hantering av verifikationsbibliotek fungerar med pekdon
 3.7.03 2018-11-04 Åtgärdat underlag för deklarationsblankett räkenskapsschema INKR2 på grund av ändrad uppdelning
 3.7.02 2018-04-13 Åtgärder för skatteuträkning gällande skatt för expansionsfond och egenavgifter vid låga underlag
Åtgärdat så att programmet inte ska öppnas i minimerat format
 3.7.01 2017-12-11 Åtgärdat så att valutakurser återigen kan hämtas och visas med automatik
Åtgärdat så att fakturarubrik även kan ändras för LeveransAdress
 3.6.03 2017-04-10 Åtgärdat så att rätt egenavgifter beräknas för de som har enskild firma och uppbär hel ålderspension
Åtgärdat så att rätt egenavgifter beräknas för de som har enskild firma och erhållit sjuk- eller aktivitetsersättning
 3.6.02 2017-03-28 Åtgärdat fel som uppstod i visst intervall vid beräkning av jobbskatteavdrag
Infört vid visning av skattesatser att begravnings- och kyrkoavgift visas med tre decimaler
Åtgärdat vid SIE-import att decimalbelopp utan inledande nolla godkänns
I huvudbok utökat bredd på kolumn för verifikationsnummer
I formulär för registrering av nya fakturor åtgärdat att felmeddelande inte visas ifall värde för betaldagar är tomt
 3.6.01 2016-11-29 Infört att programmet vid start öppnar huvudformulär i samma storlek som när det senast avslutades
Infört att programmet vid start öppnar samtliga formulär som var öppna när det senast avslutades
Infört att samtliga uppgifter om kunder kan lagras i textfil, vilken sedan kan öppnas i t.ex. excel
Åtgärdat fel som kunde uppstå vid skapande av ny faktura när formulär innehÅllande tidigare registrerade fakturor samtidigt var öppet
 3.5.01 2015-10-06 Förändrat skatteuträkning för inkomstår 2015, bl.a. egenavgifter för ungdom
Infört att lön gällande sjukersättning och aktivitetsersättning registreras för sig

Förberedande åtgärder gällande inkomstår 2016
 3.4.01 2015-10-06 Åtgärdat problem med scrollning/scrollhjul i rutnät
I formulär med dubbla rutnät infört att höjdjustering kan göras även i det undre rutnätet
Infört funktion för kopiering av faktura
Åtgärdat så att överföring av ingående balanser ska fungera utan problem
Åtgärdat så att rätt datumintervall för aktuellt räkenskapsår hamnar i fil för SIE-export
 3.3.03 2015-01-25 Åtgärder för förbättrad skatteuträkning gällande grundavdrag för pensionärer samt jobbskatteavdrag
 3.3.02 2015-01-06 Ändrat namn på konton inför förändrad Mervärdesskattedeklaration inkomstår 2015
Åtgärdat så att pdf-fil för Balansräkning får ett riktigt utseende
 3.3.01 2014-12-28 Åtgärder gällande förändrad Mervärdesskattedeklaration inför inkomstår 2015
Tillägg av ett antal nya konton gällande beskattningsunderlg för import av varor
 3.2.02 2014-12-18 Rättning av felaktig nummerbeteckning på ruta för årets resultat i deklarationsblankett för räkenskapsschema INK2R 
 3.2.01 2014-11-18 Förändrad rutin för beställning av uppgradering
Åtgärder gällande skatteuträkning
Åtgärdat problem som kunde uppstå vid långa fakturanummer
 3.1.01 2014-04-30 Uppdaterat skatteuträkningsrutinen gällande statlig skatt för inkomståret 2013
 3.0.01 2013-11-25 Helt ny förbättrad utskriftsrutin som ska medföra att belopp inte kan skrivas ut i fel kolumn
Utökat registreringen av automatkonteringar så att 4 decimaler kan anges för procentsats
Ändrat så att en faktura med slutsumma 0 betraktas som kreditfaktura
Vid registrering av fakturor ändrat så att båda kolumnerna Artikel och Radtext blir lika breda när formulärets bredd förändras
Infört möjlighet att registrera underskott av aktiv verksamhet under uppgifter för näringsverksamhet
Infört möjlighet att registrera avsatt belopp till expansionsfond vilket kommer att påverka skatteuträknat resultat
Ändrat originalfakturarubrikerna moms och öresavrundning till att ha inledande stor bokstav
 2.2.03 2013-05-09 Åtgärdat så att automatisk momsredovisningsverifikation ska fungera vid kvartal som sträcker över två räkenskapsår
 2.2.02 2013-02-10 Ändring av fakturarubrik så att omvänd betalningsskyldighet anges istället för omvänd skattskyldighet
Ändring så att uttrycket Underlag för Mervärdesskattedeklaration gäller istället för uttrycket Momsunderlag för skattedeklaration
Ny rutin för angivande av första verifikationsnummer vid nytt år 
 2.2.01 2013-01-01 Åtgärdat fel som uppkom vid sortering i förmulär för Skattesatser
Uppdaterat procentsatser gällande karensdagar för egenavgifter
 2.1.01 2012-10-28 För kundfakturering infört så det går att registrera obegränsat antal fakturarader samt att 25 rader skrivs ut per sida
I kundfakturor även infört en ny rad längst ned för info gällande husarbeteavdrag och omvänd skattskyldighet
Vid utskrift av kundfakturor åtgärdat så att antal kopior kan väljas direkt i Vista/Windows 7
Ny funktion i formulär för Verifikationer så att möjlighet finns att söka verifikationer enligt innehåll i verifikationstext 
 2.0.05 2012-04-28 Åtgärdat fel i räkenskapsschema för inkomstdeklaration
Åtgärdat så att import av SIE-fil fungerar även för filer utan radavslut
Åtgärdat så att skapande av pdf-fil fungerar även för verksamheter specialtecken ingår i bolagsnamnet
 2.0.04 2012-04-10 Rättning gällande kontotyper vid redovisning av försäljning
Nytt konto för förluster på momsfria kundfordringar
 2.0.03 2011-12-28 Förändrat i formulär för Försäljning och Lager vid sortering så att högsta värdet sorteras först 
 2.0.02 2011-12-11 Åtgärdat fel som kunde uppkomma vid uppdatering av befintlig faktura
 2.0.01 2011-12-08 Nyutvecklad funktion för hantering av Försäljning och Lager
Nyutvecklad funktion för import av SIE-fil
Åtgärdat så att räkenskapsschema kan genereras
Åtgärdat problem med att felaktig faktura kunde markeras som bokförd
Infört att lagringsplats uppges vid annonsering om ny programversion
 1.0.05 2011-03-22 Åtgärdat fel vid utskrift av faktura gällande rubriksättning vid omvänd skattskyldighet.
 1.0.04 2011-02-20 Åtgärdat fel vid registrering av budget
Åtgärdat fel vid beräkning av grundavdrag för pensionärer.
 1.0.03 2011-01-07 Åtgärdat så att organisationsnumret lagras vid export av SIE-fil.
 1.0.02 2011-01-03 Åtgärdat så att tidigare registrerade fakturor kan förändras oberoende av årtal.
 1.0.01 2010-12-30 Första versionen av AbRedo.